Toimintasuunnitelma

Mummolan toiminta on tarkoitettu vaikeuksissa olevien lasten ja nuorten sekä heidän perheiden auttamiseen. Muutto tapahtuu tilanteessa, jossa nuori ei voi sillä hetkellä jatkaa asumistaan kotona omien ongelmiensa tai perhetilanteen vuoksi. Nuorten kohdalla sijoitus Mummolaan voi tapahtua avohuollon tukitoimena tai huostaanottona.

Jokaisen nuoren kasvua tuetaan yksilöllisesti hänen omista lähtökohdistaan ja valmiuksistaan käsin. Nuorelle annetan perheenomaiset selkeät rajat, tehtävät, vastuualueet ja velvollisuudet. Nuoren positiivista minäkuvaa, itsetuntua ja sosiaalisuutta pyritään vahvistamaan mm. ryhmäterapian keinoin.

Nuorten Mummolan tavoitteena on oman elämän hallintakyvyn parantaminen ja palauttaminen. Jokapäiviäisessä elämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja pyritään kehittämään. Mummola toimii siten terapeuttisena hteisönä, jossa nuori on jatkuvasti vuorovaikutuksessa aikuisten sekä muiden nuorten kanssa.

Itsenäistyvät nuoret harjoittelevat itsenäisempää asumista tuetusti Mummolan itsenäistymisasunnolla.

Mummola tekee avointa yhteistyötä lastensuojelun, nuorisopsykiatrian poliklinikan ja osaston, terveyskeskuksen, koulun sekä omaisten kanssa.

Lääninhallitus on myöntänyt toiminnalle luvan v. 2002. Toiminnasta raportoidaan lääninhallitukseen ja sosiaalitoimeen.

Perhekodin johtajana toimii v. 1957 syntynyt perheenisä Jorma Heimonen. Hän on koulutukseltaan psykoterapeutti (valvira), perheterapeutti (ET), paripsykoterapeutti ja psykiatrinen erikoissairaanhoitaja. Muut koulutukset: mielisairaanhoitaja, sairaanhoitaja sisätautien ja kirurginen sairaanhoito, hallinto ja työnjohto, lasten ja nuorten mielenterveystyö, työnohjaajan koulutus. Hoitotyökokemusta Heimosella on 30 vuodelta.

Perheen äiti on Liisa Heimonen. Hän on koulutukseltaan mielisairaanhoitaja sekä psykiatrinen erikoissairaanhoitaja. Hänellä on 25 vuoden hoitotyökokemus.